top of page

Echipamente feroviare

Petroutilaj-3DRD execută lucrări de reparații de tip RR, RG și RK pentru material rulant: diferite tipuri de locomotive, automotoare şi vagoane. Reparațiile se execută după un flux tehnologic specific societății noastre care cuprinde toate etapele de la demontarea, verificarea şi reparația fiecărui subansamblu în parte, montajul general şi probele finale de casă şi de parcurs, urmate de predarea la beneficiar.

Instalaţia de ridicat 4x25tf este destinată ridicării vagoanelor şi locomotivelor care au tara ≤ 100tf.

Instalaţia de ridicat se compune din 4 elevatoare şi un pupitru de comandă generală. Elevatoarele au posibilitatea de a fi acţionate de la un pupitrul de comandă propriu dar şi de la pupitrul general. Acţionarea simultană a celor 4 elevatoare se realizeză numai de la pupitrul general. Echipamentul este de tipul mobil. Platforma de ridicare a fiecarui vinci este actionată prin intermediul unui reductor şi a unui ansamblu şurub-piuliţă. Echipamentul este actionat prin intermediul unui pupitru de comandă conectat prin cabluri la fiecare vinci.

Automotoarele seria 900 au fost construite de către uzinele ASTRA-Arad şi MALAXA Bucuresti între anii 1936-1950, fiind destinate transportului de călători. Automotoarele sunt prevazute cu două osii, dintre care una motoare şi una liberă, fiind propulsate de un motor Diesel.

Automotoarele seria 900 au suferit în decursul timpului mai multe modernizari menite ridicarii fiabilitatii şi a creşterii nivelului de confort al calatorilor şi al personalului navigant. 

Locomotiva Diesel hidraulică LDH 1250 este destinată remorcării sau împingerii vehiculelor feroviare. Transmiterea puterii la locomotiva Diesel LDH 1250 se realizează prin intermediul unor agregate hidraulice în combinaţie cu un lanţ cinematic mecanic.

Locomotiva Diesel electrică BC350EC este destinată remorcării sau împingerii vehiculelor feroviare din carierele de piatra. 

 

Vagoanele descoperite seria Eaos sunt destinate transportului de mărfuri în vrac: minereuri cărbune, cocs, produse de balastieră. Se mai pot transporta produse laminate, fier vechi, deşeuri metalice, material lemnos, materiale pentru construcţii. Vagonul Eaos are planşeul fix din lemn, descărcarea se face prin uşile laterale.

Destinaţia specială a acestui tip de vagon este transportul de minereu.

Vagoanele descoperite seria Eacs sunt destinate transportului de mărfuri în vrac: minereuri cărbune, cocs, produse de balastieră. Granulaţia produselor transportate trebuie să fie de minim 3mm. Se mai pot transporta produse laminate, fier vechi, deşeuri metalice, material lemnos, materiale pentru construcţii.

Vagonul este complet metalic în construcţie sudată.

Descărcarea se face prin trape de descărcare în planseu şi uşi laterale, avînd mecanism de descărcare individual, acţionat manual.

Vagonul este destinat transportului de cereale şi alte produse pulverulente: grâu, secara, ovaz, etc. fara ambalaj. Încărcarea vagonului se face în vrac din buncăre.
Descărcarea vagonului se face prin gurile de descărcare în spaţiul dintre şine. Capacele gurilor de descărcare se deschid cu ajutorul mecanismelor cu acţionare manuală.

Vagoanele Zaes sunt destinate transportului produselor petroliere precum motorină, benzină şi altele.

Cisterna montată pe vagon este de constructie sudată.

Incărcarea cisternei se face gravitaţional pe la partea superioară prin gura de încărcare. Descărcarea se face gravitaţional pe la partea inferioară prin intermediul robinetului central şi al celor laterale.

Vagoanele cisternă Zas sunt destinate transportului produselor petroliere precum motorină benzină şi altele.

Recipientul montat pe vagon este de construcţie sudată din virole cilindrice şi funduri tip mâner de coş, avînd o forma cilindrică, montat orizontal pe şasiul vagonului.

Incărcarea cisternei se face gravitaţional pe la partea superioară prin gura de încărcare. Descărcarea se face gravitational pe la partea inferioară prin intermediul robinetului central şi al celor laterale.    

Vagonul seria Zes are cisternă de construcţie sudată.

Recipientul montat pe vagon este de constructie sudată din virole cilindrice si funduri tip mâner de cos, având o forma cilindrică, montat orizontal pe şasiul vagonului.

Incărcarea se face gravitaţional pe la partea superioara a cisternei prin gura de încărcare. Descărcarea se face gravitational pe la partea inferioară a cisternei prin robinetul central şi prin robinete laterale.  

Vagoanele cisternă sunt destinate pentru transportul de gaze lichefiate, ca de exemplu: ciclopropan, amestec A, amestec A1, amestec AO, izobutan, butadien, amestec B.

Vagoanele din seria Eakkmos sunt destinate transportului de agregate naturale şi piatră spartă sortată pentru balastarea căilor ferate sau pentru alte lucrări. Se admite şi transportul de piatră nesortată atunci când vagonul este inscriptionat "ŞI PIATRĂ NESORTATĂ" 

Please reload

bottom of page