top of page

Echipamente pentru construcții

Petroutilaj-3DRD oferă servicii de reparații pentru diverse tipuri de motoare şi utilaje pentru construcții. Executăm de asemenea construcții sudate, echipamente de ridicat vehicule feroviare, standuri pentru verificarea şi întreținerea materialului rulant. 

Troliul de intervenție transportabil este utilizat la efectuarea operațiilor de intervetie la sondele în producție, cum ar fi: manevrarea țevilor de extracție, a prăjinilor de pompaj, pistonări, lăcărit, deparafinari, etc. Pe lângă operațiile principale arătate, troliul poate fi folosit şi pentru diferite operații auxiliare ca: ridicări de stâlpi, deplasări de utilaje, etc.

Este un utilaj multifuncțional folosit în activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcții-montaj, îmbunătățiri funciare, agricultură, lucrări pentru telecomunicații, lucrări genistice pentru armată, etc. Cu acest utilaj se pot execută lucrări de săpare, nivelare, acoperire, încărcare, transportare, având o productivitate ridicată. 

Echipamentul este folosit la executarea lucrărilor de sudură electrică şi oxiacetilenica în locuri izolate unde nu există alte posibilități de executare a sudurilor. 

 Caracrteristici tehnice generale: 

  •  Utilajul de bază pe care se montează:   Tractor U650M

  •  Raportul de multiplicare priză de putere-generatori= 2,68 

  

Săpătorul de șanț cu elindă, şi lamă de buldozer, este destinat activității de mecanizare a lucrărilor de construcții-montaj pentru executarea șanțurilor, degajarea pământului rezultat în urmă șanțurilor şi astuparea acestora atunci când este cazul. 

Buldoexcavatorul este destinat activității de mecanizare a lucrărilor de construcții-montaj pentru executarea șanțurilor, degajarea pământului rezultat în urmă șanțurilor şi astuparea șanțurilor atunci când este cazul. 

Tipul tractorului pe care se  montează aceste echipamente: U650M, U453, 703 DT, U1010 DT, S 651. 

Foreza cu lamă de buldozer este un echipament multifuncțional folosit în activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcții-montaj, îmbunătățiri funciare, agricultură, lucrări pentru telecomunicații, lucrări genistice pentru armată, etc. Cu ajutorul acestui echipament se pot executa: lucrări de nivelare a terenurilor, forări verticale cu diametre cuprinse între Ø200 şi Ø600; adâncime h=1,5m sau ridicarea de greutăți de până la 1tf (folosirea ca stivuitor). 

Lansatorul de conducte de 7,5tf, montat pe tractorul S651 se utilizează în activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcții-montaj plasarea diverselor conducte pentru apă, petrol, gaze, etc., la lucrări de canalizare în agricultură, industrie și construcții. Utilajul poate executa operații de ridicare-coborâre a diverselor sarcini precum și transportul sarcinii în cârlig pe distanțe relativ mici. 

Lansatorul de conducte de 20tf, montat pe tractorul S1500 se utilizeaza în activitatea de mecanizare a lucrarilor de construcţii-montaj plasarea diverselor conducte pentru apa, petrol, gaze, etc., la lucrari de canalizare în agricultura, industrie şi construcţii. Utilajul poate executa operaţii de ridicare-coborâre a diverselor sarcini precum şi transportul sarcinii în carlig pe distante relativ mici.

Sondeza de foraj geologic este un echipament manevrat manual, folosit pentru prospectarea diferitelor tipuri de soluri.

 

Datorită gabaritului redus, modului de deplasare pe 2 roți de autoturism şi a modului de acționare, precum şi accesul acolo unde  alte mijloace de transport nu sunt accesibile.

 

Săparea se realizează în trepte, începând cu treapta de diametru cea mai mică, Ø50mm, ea poate fi folosită pe cele mai dificile terenuri. Se ajunge la diametrul cel mai mare, pentru fiecare treaptă de diametre existînd mai multe tronsoane de burghie, pentru a putea realiza adâncimea.

 

Burghiele vor fi acționate de un motor termic în 4 timpi cu Pmax = 4,4 KW, prin intermediul unui ambreiaj şi al unui reductor, toate acestea fiind montate pe o platformă mobilă ce se deplasază prin intermediul a 4 role pe ghidajele cadrului.

Instalaţia de foraj geologic tip GP1 se utilizează la săparea găurilor de sondă, cu precădere în forajele de exploatare a zăcămintelor de minerale utile.

Pe lîngă forajele normale, cu instalația de foraj geologic GP1 se pot executa şi foraje ascendente şi descendente.

De asemeni, cu acest tip de instalaţie se pot executa cu ușurintă şi foraje de suprafaţă în zonele de cariere pentru obţinerea diverselor materiale de construcţie, cât şi a carotelor geologice.

Forajul se execută prin folosirea circulaţiei, pe traseul gaură de sondă habă de depozitare, cu ajutorul fluidelor de foraj.

Please reload

bottom of page