top of page

Echipamente petroliere

Petroutilaj-3DRD este un producător important de utilaj şi echipament petrolier. 
Producem şi reparăm diverse echipamente şi piese de schimb destinate forajului, extracției țițeiului şi a gazului metan, armăturilor industriale etc.

Electrocompresoarele fără ungere se folosesc la comprimarea gazelor (inclusiv a aerului atmosferic) în instalaţiile din industria petrolieră, acestea refolosind cilindri compresor de tip XOB, în componenţa căroră intra pistoanele executate din aluminiu  având segmenţi şi benzi portante din PTFE (teflon) şi presetupe la cilindru şi batiu excutate cu inele din PTFE.

Pompa de apă 3PA25x50 este destinată alimentarii cu apă dedurizată a generatorului de abur GAT 0,8 S2 cu care sunt dotate vagoanele de încălzit (WIT) trenurile de călatori în funcţie de necesitaţi, pompa poate fi utilizată şi în alte domenii cu condiţia respectării caracteristicilor sale tehnice. 

Troliul pneumatic cu tobă este destinat urmatoarelor operaţii:

  • manevrarea greutaţilor în timpul montării şi demontării instalaţiilor de foraj;

  • manevrarea greutaţilor în sondă, pe podul sondei şi la podul podar, în timpul operaţiilor de foraj;

tragerea prăjinilor de avansare pe rampa de prăjini, pe jilip şi introducerea ei în gaura de dublu.

3PG20 este destinată vehiculării gazolinei.

Pompa 2 PN - 20 este o pompă duplex destinată pompării fluidelor în cadrul procesului de săpare a sondelor.

Instalaţia este destinată efectuarii probelor de presiune interioară şi întindere la urmatoarele tipodimensiuni de ţevi de extracţie:  2 3/8", 2 7/8" si 3 1/2".

Este o construcţie sudată complexă. 

Demarorul pneumatic TVR 6.8.0. este destinat pornirii motoarelor MB 820 şi MB 836, precum şi a motocompresoarelor INGERSOLL-ROUD tip TVR utilizate în industria de petrol şi gaze. 

Please reload

bottom of page