top of page

  PETROUTILAJ-3DRD S.R.L.

 

Societatea este în totalitate cu capital privat făcând parte din grupul francez CFD – Franţa.

PETROUTILAJ-3DRD a luat fiinţă prin achiziţia  de către 3D ROM Design Ltd.-membru grup CFD  Franţa, a secţiei Material Rulant şi Utilaj Greu aparţinând societăţii Petroutilaj S.A.

PETROUTILAJ-3DRD are ca obiect de activitate proiectarea, repararea şi producerea utilajelor feroviare, petroliere şi din industria construcțiilor.

PETROUTILAJ S.A.

Societatea a fost fondată în 1899 cu specializare în producția şi reparația utilajelor din domeniul feroviar, petrolier şi a utilajelor grele din industria de construcții.  
  
Societatea a funcționat ca atelier central al Companiei ASTRA Română, având ca obiect de activitate producerea şi repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de erupție, scule de intervenție etc.)  În timp, societatea s-a dezvoltat metodic acoperind tot mai mult solicitările din industria petrolieră şi extinzându-şi gama de produse şi servicii (motoare termice, tractoare șenilate, trolii de intervenție) prin dezvoltarea sectorului de proiectare şi prin realizarea de noi investiții care să asigure atât volumul de producție cât şi creșterea tehnicitătii şi calitătii produselor.  


Până în anul 1989 societatea a fost subordonată Ministerului Petrolului, un procent mai mare de 87% din volumul serviciilor prestate aparținând unităților din acest sistem. Ceilalți beneficiari aparțineau societăților din sfera exploatărilor miniere, îmbunătățiri funciare,  construcțiilor hidrotehnice etc. După acest an, societatea se confruntă cu rigorile economiei de piată în care concurența este foarte dură. Pentru menținerea activității, colectivul societății a trebuit să dea dovadă de competență în scopul cuceririi unor noi segmente de piață şi asimilării în gama de fabricație de noi produse. Astfel au fost inițiate colaborări cu unități din cadrul Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, SNTFC-“CFR Călători“, SNTFM-“CFR Marfa” şi din domenii de activitate precum construcții drumuri şi poduri, energetic, hidrotehnic, exploatare forestieră.  

În perioada 2000-2016 societatea produce utilaje complexe pentru export, pentru parteneri ca: Danieli-Italia, Tredinox-Italia, NEWAG-Austria, Thermatool Corp-Anglia, TH-Lemond-USA, Utilaj Siderurgic Ribnita-Republica Moldova, CFD-Franța etc. 
 ​ 
 

3D ROM DESIGN Ltd

Societatea a fost fondată în 2001 ca parte a COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER  DÉPARTEMENTAUX Franța (lider francez în domeniul feroviar), având ca obiect de activitate proiectarea materialului rulant şi feroviar şi a calcului elementului finit. 
  
 Echipa 3D ROM DESIGN are o vastă experientă  de proiectare în domenii variate precum: 

  •  echipament material rulant 

  •  manipulatoare şi linii de asamblare automată 

  •  structuri sudate 

  •  dispozitive    

  •  mecanisme mecanice şi pneumatice 

  •  simularea comportamentului structurilor prin metoda elementului finit 

 

Serviciile oferite îmbină calitatea, costul şi timpul oferind soluții profesionale pentru diferite proiecte utilizand softurile CAD/CAE recunoscute pe plan mondial ca fiind printre cele mai competitive: 

CATIA V5 / SolidWorks / AutoCAD
- modelare 3D (repere şi ansamble)
- suprafeţe aero
- proiectare tablă (calculul desfăşuratei)
- 2D/3D - desene de execuţie şi ansamblu
- conversie pe suport digital (dxf/dwg/Catia/Solidworks)

ANSYS

pentru calcul de rezistentã folosind metoda elementului finit:

- analiza tensiunilor

- optimizarea formei

- deformaţiilor

- contact termic

- statică liniară şi nonliniară

- flambaj

bottom of page