top of page

Reparaţie locomotivă Diesel hidraulică LDH 1250

Domeniu de activitate
Locomotiva Diesel hidraulică LDH 1250 este destinată remorcării sau împingerii vehiculelor feroviare. Transmiterea puterii la locomotiva Diesel LDH 1250 se realizează prin intermediul unor agregate hidraulice în combinaţie cu un lanţ cinematic mecanic.
Caracteristice tehnice
bottom of page